Projekti

Projekat “Podizanje svijeti i izgradnja kapaciteta članova udruženja”

„Podizanje svijeti i izgradnja kapaciteta članova udruženja“ prvi je projekat Udruženja Zaboravljena djeca rata koji je finansiran od Medica mondiale organizacije iz Njemačke. Projekat je trajao od maja 2018. do kraja aprila 2019. godine.

Ključna strategija projekta bila je formiranje mreže partnera širom Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Pored toga, Udruženje je radilo na društvenoj vidljivosti djece rođene zbog rata. Svojim angažmanom Udruženje Zaboravljena djeca rata otvorilo je mogućnost da se „glasovi“ i priče djece rođene zbog rata čuje širom BiH, ali i šire, te da se podigne svijesti o temi djece rođene zbog rata, prvenstvno putem medija kako bi se naši glasovi čuli što dalje.

Kao historijski učinak ovog projekta navodi se prva medijska press konferencija oragnizovana od djece rođene zbog rata. Konferencija je održana 20.11.2018. godine, i imala je za ciljeve detaljnije objasniti termin „djeca rođena zbog rata“, predstaviti prvu pravnu analizu udruženja koja utvrđuje pravne oblike diskriminacije, ukazali na problem diskriminirajućeg faktora na službenim dokumentima BiH koji u većini situacija zahtijevaju „ime oca“ kao identifikacijsku stavku pojedinaca, a djeca rođena zbog rata ne posjeduju to ime čime automatski postaju diskriminirani.

Do kraja projekta, odnosno aprila 2019. godine, zabilježeno je preko 100 objava na različitim portalima. Navedene objave su plasirane u sljedećim državama: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Turska, Japan, Njemačka, Velika Britanija, Amerika, Francuska i Holandija.

Projekat „Podrška članovima Udruženja Zaboravljena djeca rata“

„Podrška članovima Udruženja Zaboravljena djeca rata“ finansiran je od Fondacije Konrad Adenauer Stiftung sa predstavništvom u BiH. Projekat je trajao od januara 2018. do decembra 2019. godine.

Glavni cilj ovog projekta bilo je pružanje podrške članovima Udruženja Zaboravljena djeca rata kroz nizu sastanaka sa članovima, koji su razgovarali na temu spoznaje, prihvatanja spoznaje i načina življenja sa spoznajom. Projekat je nastao kao potreba da se preventivno djeluje u slučaju retraumatizacije tokom rada i djelovanja u udruženju. Kroz ovaj projekat održalo se nekoliko sastanaka sa potencijalnim partnerskim organizacijama: Društvo psihologa BiH i Udruženje studenata psihologije Sinapsa.

Saradnja i uspostavljanje partnerstva sa udruženjem Sinapsa je pomoglo udruženju Zaboravljena djeca rata u psihološkom osnaživanju članova udruženja, podizanje svijesti o djeci rođenoj zbog rata u akademskoj zajednici.

Projekat „Karavan nevidljivih“

„Karavan nevidljivih“ finansiran je od Fondacije za osnaživanje žena koja je nezavisna i neprofitna fondacija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, a posvećena pružanju podrške inicijativama ženskih organizacija civilnog društva (OCD) koje promovišu ženska ljudska prava, osnaživanje žena i ravnopravnosti spolova. Projekat je trajao od novembara 2018. – april 2019. godine.

U okviru ovog projekta kreirana je izložba Breaking Free organizovana u Historijskom muzeju BiH. Izložba „nevidljive djece“ sastoji se od portreta djece i njihovih majki koji su zajedno bili spremni izaći sa svojim identitetom u javnost i na taj način poslati poruku društvu da je krajnje vrijeme da se ova kategorija prepozna na svim nivoima države BiH. U okviru izložbe organizovan je i okrugli stol gdje su prisutni imali priliku da razgovaraju sa djecom i majkama i ženama preživjelim, te na taj način „dožive“ njihove lične priče.

Projekat „Karavan zaboravljenih“

„Karavan zaboravljenih“ finansiran je od ISCOS Emilia Romagna i nastavak je na projekat „Karavan nevidljivih“ . Projekat je trajao od januara 2019. do juna 2019. godine.

Glavni cilj ovog projekta je nastavak putovanja izložbe „Breaking Free“, umrežavanje udruženja sa organizacijama koje vjeruju u socijalnu pravu, mir i ljudska prava, kao i prava na dostojanstvo. Umrežavanje je nastavljeno u smjeru razmjena ideja i prijedloga za rješenje pitanja društvene i pravne vidljivosti djece rođene zbog rata, unaprijeđenja prava i položaja žena preživjelih u BiH.

Projekat i podrška „Predstavljanje izložbe Breaking Free u BiH“

„Predstavljanje izložbe Breaking Free u BiH“ finansiran je od Fondacija Konrad Adenauer Stiftung sa sjedištem u BiH. U periodu od augusta 2019. do oktobra 2019. godine, Fondacija Konrad Adenauer Stiftung nastavila je podržavati predstavljanje izložbe i realizaciju okruglih stolova po čitavoj Bosni i Hercegovini.

Projekat „Ime jednog roditelja“

„Ime jednog roditelja“ finansiran je od Trag Fondacije, a trajao je u periodu od februara 2019. do februara 2019.

U okviru programa „Snažnije zajedno“ Fondacije Trag, Udruženje je radilo  na incijativi „Ime jednog roditelja“ koja se javila zbog diskriminacije koju prolaze djeca rođena zbog rata, ali i umanjivanje uloge majke u zakonodavnom sistemu.

Činjenicom BH službeni dokumenti stavljaju primat na ime oca bez mogućnosti opcionalnog izbora imena drugog roditelja svjedoči diskriminaciji kojoj je izložba kategorija djece rođene zbog rata od kojih većina ne zna ime oca zbog same činjenice da su njihove majke preživjele silovanje ili višestruka silovanja tokom rata nakon čega su kao posljedicu takvog zločina na svijet donijele djecu.

Neke od glavnih aktivnosti projekta su izrada zalagačke analize – analiza zakona i procedura koja nalaže „ime oca“ kao prioritetno ime na službenoj dokumentaciji. Mapiranje institucija koje koriste „ime oca“ u svojim obrazcima i akcioni plan lobiranja sa sedam predstavnika vlasti/institucija. U sklopu izložbe „Breaking Free“ organizovani su okrugli stolovi, gdje se razgovaralo o društvenoj i pravnoj nevidljivosti djece riođene zbog rata, podizanju svijesti društva i promicanju feminističkih pristupa našeg rada.

Samom izmjenom i dopunom zakona koji adekvatno i ravnopravno naglašava ulogu majke, prije svega žena, značajno smanjuje diskriminaciju djece rođene zbog rata.

Kroz impementaciju projekta naglašava se prava djeteta utvrđena Konvencijom o pravima djeteta čije pravo govori da djeca imaju pravo na poznavanje svog potpunog identiteta. Samo pravo na izbor koje djeca, pojedinci/ke navode u svojim dokumentima poboljšava se i sama implementacija prava. Također, djeca rođena zbog rata nisu jedina djeca koja mogu uživati pozitivne ishode ovog projekte, postoji generalni benefit za svu djecu koja zbog različitih okolnosti ne poznaju svoj potpuni identitet.