Posjeta “Incest trauma centra” iz Beograda

Posjeta “Incest trauma centra” iz Beograda

Udruženje Zaboravljena djeca rata zajedno sa udruženjem Naš glas na sastanku sa Incest Trauma Centar. Ugodno druženje i razgovor o budućoj saradnji u sklopu Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja.

Objavljeno: December 18, 2019