Panel diskusija “Da li živimo u društvu koje diskriminiše žrtve ratnih zločina?”

Panel diskusija “Da li živimo u društvu koje diskriminiše žrtve ratnih zločina?”

Povodom prve mirovne akcije projekta „Živi spomenici“ održana je interaktivna panel diskusija u Zenici na temu „Da li živimo u društvu koje diskriminiše žrtve ratnih zločina?“ Panel je organizovan u prostorijama RadiyoActive Zenica, a moderator programa bio je Harun Mulić, aktivista udruženja Zaboravljena djeca rata. Predavačice su bile Ajna Jusić, predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata i Ajša Luković, asistentica na zeničkom Pravnom fakultetu.

Svi polaznici kampa „Živi spomenici“, održanog u Novembru prošle godine, imali priliku da pozovu nove članove.  Zajedno sa moderatorom programa, Amela Nevaljalović i Emina Hodžić su učestvovale u diskusiji te dale svoj doprinos cjelokupnom događaju. Jedna od novih članica koja je učestvovala na panelu je Ivona Kukić i zajedno sa ostalim članovima je dala osvrt na rad Udruženja. Ljudska prava, prava žena, seksualno nasilje, ratna silovanja i izgradnja mira su samo neke od tema o kojima se diskutovalo tokom panela.

Harun Mulić je prava žena u Bosni i Hercegovini posmatrao sa pravnog aspekta i fokusirao se na korake koji bi se trebali poduzeti u budućnosti kako bi se njima omogućila zaštita u našem cjelokupnom pravnom sistemu.

„Smatram da smo u pogledu seksualnog nasilja nad ženama koje traje decenijama unazad tek u zadnjem periodu vidjeli da i kod nas ali i u susjednim državama imamo slučajeve za koje nismo znali jer žene nemaju adekvatnu zaštitu u našem pravnom sistemu. Da imaju adekvatnu zaštitu, mislim da bi one same prijavile to krivično djelo puno slobodnije i samim tim bi se mogla vršiti prevencija kroz zakone i uticati na bilo kojeg počinioca putem izricanje zatvorskih kazni ili drugih sankcija tako da ne pomisli da opet počini takvo djelo.“ – navodi Harun Mulić.

S druge strane, Amela Nevaljalović se apsolutno slaže da su teme rata nametnute mladim ljudima te u svim aspektima života na njih nailazimo. „U neku ruku to posmatram kao breme koje mi mladi ljudi moramo da nosimo i ne mislim da je to fer uopće jer mislim da nas koče u mnogim segmentima života, od obrazovanja pa sve do normalnog života.“ – dodala je Amela Nevaljalović.

Emina Hadžić je problem vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini posmatrala iz aspekta neadekvatnog obrazovanja dok je nametnutne ratne narativne i poslijeratnu korupciju i kriminal pripisala političkoj situaciji u državi.

Na pitanje „Čini li se tebi da smo na kraju dana, svi izgubili taj rat?“, Emina Hadžić je odgovorila sa „Nažalost, da. U ovakvoj situaciji smo zbog toga što svi pričamo kako želimo promjenu a niko ne poduzima konkretne korake ka promjeni. „ – odgovorila je Emina Hadžić.

O pobjedi ili gubitku rata, naša nova članica projekta Ivona Kukić navodi da nažalost nije imala priliku da se susreće sa ovom tematikom. „Osim nekih kratkih izvještaja i video priloga na televiziji, nažalost nisam imala imala priliku da se susretnem sa ovom tematikom. Možda sam i sama bježala od toga da sebe ne opteretim jer sam znala da su to vrlo teške teme. Žao mi je zbog toga i mislim da je vrijeme da se isprave takve stvari jer sada imam dovoljno godina da mogu o tim stvarima da razmišljam pa se zato se i prijavljujem na ovakve događaje.“ – Izjavila je Ivona Kukić.

Koliko je važno poštovati žrtvu bez obzira na etničku ili neku drugu pripadnost, potvrđuje i stav Ivone Kukić koja navodi: „Kao i sve ostalo, uspjeli su i to na neki način ispolitizirati i podijeliti po etničkim ili vjerskim skupinama. Nažalost to je ona politika zavadi pa vladaj koju je Bosna i Hercegovina upotrijebila i pokazala uspješnom, a mislim da te stvari ne treba dijeliti na taj način jer je svaka žrtva prošla kroz isto, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.“.

Na pitanje da li bi voljeli biti dio jedne knjige historije Bosne i Hercegovine svi učesnici panela su odgovorili na sebi svojstven način ali je svaki odgovor bio DA! To je ujedno i najvažniji cilj naše rada sa mladim ljudima – njihova spremnost da zajedno pišu jednu knjigu historije koja će budućim generacijama omogućiti kvalitetniji život u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno: May 18, 2021