Luxembourg – Stand Speak Rise Up – 26.03.2019.

Luxembourg – Stand Speak Rise Up – 26.03.2019.

“Mi nismo oružje rata.” – poruka je koju smo poslali iz Luxemburga sa konferencije “Stand, Speak, Rise Up – to end sexual violence in fragile enviroments” Udruženje “Zaboravljena djeca rata” je poslalo poruku o svom postojanju i borbama sa kojim se svakodnevno bore.

Učestovovali smo na panelu: “Inkluzija za djecu rođenu zbog rata”. Tokom panela govorili smo zajedno sa HRH princezom Claire od Luksemburga.

Ako ne možemo okončati rat, možemo barem zaustaviti upotrebu silovanja kao oružja.
If we cannot end the war, we can at least stop the use of rape as a weapon.

“We are not a weapon of war.” – a message we sent from Luxembourg from the conference “Stand, Speak, Rise Up – to end sexual violence in fragile enviroments” The “Forgotten Children of War” Association sent a message about their existence and the struggles they struggle with every day.

We participated in the panel: “Inclusion for children born of war”. During the panel, we spoke with HRH Princess Claire of Luxembourg.

Ajna Jusić
Ajna Jusić and HRH Princess Claire of Luxembourg.

Objavljeno: December 18, 2019