KONKURS ZA POSAO

KONKURS ZA POSAO

FINANSIJSKI MENADŽER ILI FINANSIJSKA MENADŽERICA UDRUŽENJA „ZABORAVLJENA DJECA RATA“

Ukratko o Udruženju:
U Bosni i Hercegovini često govorimo o posljedicama rata, ali vrlo rijetko o jednoj od najranjivijih kategorija – „djeci rođenoj zbog rata“ koja su doživjela povrede prava djeteta. Rezultati dosadašnjih istraživanja, izvještaji UN-a i novinarski izvještaji upućuju da „djeca rođena zbog rata“ , nerijetko nepriznata i odbačena od strane očeva, i ostavljena na brigu i staranje majkama i/ili zajednici u kojoj su rođena, odrastaju uskraćena za brojna prava djeteta i sa mogućim problemima identiteta, stigme, diskriminacije, marginalizacije i/ili izolacije.
Udruženje Zaboravljena djeca rata osnovano je 2015. godine od strane nekoliko entuzijasta – aktivistica za ljudska prava i “djece rođene zbog rata” iz Bosne i Hercegovine, koja su ostala u sjeni rata i poraća, nevidljiva i neprepoznata kao vulnerabilna kategorija djece, u zemlji porijekla svojih majki i/ili zemlji porijekla svojih bioloških očeva.
Udruženje Zaboravljena djeca rata je prvo i trenutno jedino udruženje u cijelom svijetu koje na potpuno drugačiji način pristupa tematici djece rođene zbog rata. Prvo koje radi na društvenoj i pravnoj vidljivosti, prvo koje okuplja članove, a koji pripadaju gore navedenim kategorijama.
Više informacija o Udruženju možete pronaći na sljedećem linku: http://zdr.org.ba/o-nama/

KONKURS ZA POSAO

Udruženje ”Zaboravljena djeca rata” objavljuje konkurs za angažovanje finansijske/og menadžera/ice na period od minimalno 12 mjeseci na puno radno vrijeme (100%). Angažman podrazumijeva potpisivanje ugovora o radu sa Udruženjem, te postoji mogućnost produživanja ugovora uz obostrani pristanak za dalju saradnju.

Konkurs se objavljuje u sklopu projekta ”Unapređenje tranzicijske pravde i razumijevanje prošlosti” (eng. Advancing Transitional Justice and Historical Understanding) koji je finansiran od strane privatne, neprofitne fondacije National Endowment for Democracy (NED).

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • Minimalno srednja stručna sprema iz oblasti administrativno-finansijskog poslovanja (Poželjne su prijave i kandidata sa diplomom visokog obrazovanja – fakulteti, visoke škole. Osobe koje su završile privatno obrazovanje u ovoj oblasti se također mogu javiti na konkurs. Udruženje “Zaboravljena djeca rata” podržava odnosno poziva i kandidate koji nemaju navedenu stručnu spremu da se jave na ovaj konkurs jer kroz svoj rad aktivno učestvujemo u procesima neformalnog obrazovanja za kojeg sigurno tvrdimo da je jednako važno i korisno kao i formalno/državno obrazovanje);
 • Poznavanje administrativno-finansijskog poslovanja udruženja na nivou Bosne i Hercegovine što uključuje Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt;
 • Jedan od glavnih uslova jeste iskustvo u radu u nevladinom sektoru u oblasti administrativno-finansijskog poslovanja. Minimalno iskustvo u radu je 2 godine sa minimalno 1 preporukom prethodnog poslodavca;
 • Poznavanje engleskog jezik (B2 i C1 stepen) – nije potrebna potvrda o znanju engleskog jezika.
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, internet) – potrebno je posebno poznavanje finansijskih programa kao što je MS Excel. Kandidati moraju imati minimalno 2 godine radnog iskustva u navedenim programima;
 • Poželjno iskustvo u radu na projektima koji podrazumijevaju znanje iz kompleksnijih administativno-finansijskih poslova (npr. EU projekti, projekti sa grantom većim od 80.000 BAM);
 • U sklopu email-a sa prijavom dostaviti nazive minimalno 1, maximalno 3 projekta na kojem ste bili prethodno angažovani, te organizacije ispred kojih ste bili angažovani na navedenim projektima;

POŽELJNE VJEŠTINE KANDIDATA/KINJA:

 • Motivacija za društveno odgovornim radom – aktivizmom;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Dobre komunikacijske vještine;
 • Izražena želja za napredovanjem i izgradnjom novih znanja i kapaciteta;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme u odnosu na organizacijske aktivnosti i obaveze – po dogovoru sa organizacijskim timom;

OPIS POSLOVA:

 • Upravljanje finansijskim sredstvima (priliv i odliv);
 • Aktivna komunikacija sa računovodstvom Udruženja;
 • Posjete svim ustanovama koje su povezane sa finansijama Udruženja (poreska uprava, banke, uprave, itd) – finansijski menadžer/ica će imati pomoć finansijskog asistenta/ice čiji će opis poslova samostalno napisati;
 • Adekvatno i efikasno arhiviranje finansijske dokumentacije Udruženja;
 • Savjetovanje pri donošenju poslovnih odluka;
 • Budžetiranje i planiranje (projektno i organizacijsko budžetiranje i planiranje);
 • Mjerenje i kontrola finansijskih priliva/odliva odnosno jednomjesečna analiza finansijskih aktivnosti u saradnji sa predsjednicom i timom Udruženja;
 • Kreativno poboljšanje kontrole troškova – finansijski menadžer/ica će dobiti mogućnost prilagodbe administrativno-finansijskog sistema i protokola Udruženja;
 • Priprema organizacijskog završnog finansijskog izvještaja;
 • Pripreme i pregled projektnih finansijskih izvještaja u skladu sa obavezama Udruženja prema državi i donatorima, te onima koji su bili dio implementacije projekta;
 • Obaveza kontinuirana komunikacija sa organizacijskim timom, predsjednicom Udruženja i projekt koordinatorima;
 • Pisanje mjesečnog Time Sheeta;
 • Prisustvo sastancima Udruženja (svakih 15 dana po 1 sastanak u svrhu monitoringa aktivnosti);
 • Pisanje projektnih aplikacija (obavezno 1 aplikacija tokom 12 mjeseci)

Dodatne mogućnosti: poslovna putovanja sa predstavnicom i članovima Udruženja Zaboravljena djeca rata + dobrovoljno učešće na ostalim aktivnostima Udruženja. Pored toga, Udruženje Zaboravljena djeca rata posjeduje interni protokol o materijalnim i nematerijalnim oblicima motivacije za organizacijski tim što znači da se svaki napredak bilo kojeg člana tima nagrađuje kroz različite motivacijske metode i mogućnosti. Isto tako, tokom svake kalendarske godine Udruženje će, u skladu sa finansijskim mogućnostima obezbijediti osnovni zdravstveni sistematski pregled za sve članove/ice organizacijskog tima.

OBAVEZE UDRUŽENJA PREMA ZAPOSLENOM KANDIDATU/KINJI:

 • Udruženje se obavezuje na ispunjavanje svih dogovorenih uslova rada, a koji će biti navedeni u ugovoru o radu. Dva primjera ugovora zadržava Udruženje, jedan angažovana osoba;
 • Udruženje se obavezuje na blagovremeno obavještavanje o potencijalnim izmjenama u sklopu projekta;
 • Udruženje se obavezuje na poštivanje radnog odnosa i ljudskih prava i sloboda angažovane osobe;
 • Udruženje se obavezuje na pružanje mogućnosti uzimanja slobodnih dana/godišnjeg odmora/bolovanja;
 • Tokom svakog radnog dana Udruženje se obavezuje na pružanje mogućnosti korištenja pauze od 45 minuta koja ulazi u satnicu;

TRAJANJE KONKURSA I ANGAŽMANA:

 • Konkurs traje do 20.02.2021. do 12:00.
 • Proces selekcije završava 10.03.2021. Proces selekcije podrazumijeva pregled prijavne dokumentacije, te intervju sa selekcijskom komisijom. Svi intervjui će se obavite putem Zoom platforme ili platforme koju kandidat/kinja predloži.
 • Probni rad odabranog kandidata/kinje traje od 15.03.2021. do 01.04.2021. nakon čega slijedi potpisivanje ugovora o radu (puno radno vrijeme, 8h). Probni rad će biti plaćen u skladu sa brojem sati koje osoba odradi. Poželjno je da probni rad traje minimalno 4h dnevno tokom 5 radnih dana u sedmici.
 • Početak rada (prvi radni dan): 01.04.2021.;
 • Produženje ugovora ovisi o učinkovitosti izvršavanja zadataka i dužnosti, ali i obostranoj saglasnosti Udruženja i izvršioca/izvršiteljice navedene funkcije. Svakako, produženje ugovora ovisi i o finansijskim mogućnostima Udruženja koje finansijski menadžer/ica i ostatak tima zajedničkim radom mogu obezbijediti;

Napomena: Informacije o visini plate i organizaciji radnog vremena ćete dobiti tokom intervjua;

Molimo vas da na email zaboravljenadjecarata@outlook.com pošaljete sljedeće dokumente:

 • CV;
 • Motivaciono pismo na BHS jezicima, te prijevod motivacionog pisma na engleski jezik;
 • Preporuka od prethodnog poslodavca;
 • Dokaz o 2 godine radnog iskustva u polju administaritvno-finansijskog poslovanja;
 • Dokaz o iskustvu u radu u nevladinom sektoru.

Predmet/subject email-a: Prijava_Finansijski menadžer/ica;

Napomena: U motivacionom pismu odgovorite na sljedeća pitanja:

 • Kako ste čuli za postojanje i rad Udruženja Zaboravljena djeca rata?
 • Zašto želite biti dio tima Udruženja Zaboravljena djeca rata? Koja je vaša motivacija da podržite naš rad?
 • Zašto ste baš vi prava osoba za ovaj posao?
 • Navedite svoja tri cilja u području karijere/života i odgovorite na pitanje „Na koji način se ovaj posao uklapa u ciljeve koje želite postići u svojoj karijeri/životu?“
 • Šta dodatno možete ponuditi Udruženju tokom svog angažmana?
 • Da li želite učestvovati u programima izgradnje kapaciteta organizacijskog tima tokom angažmana u Udruženju Zaboravljena djeca rata?
 • Šta biste voljeli dobiti od Udruženja i organizacijskog tima?

Motivaciono pismo ne treba biti predugo, poželjno je da ne bude duže od dvije stranice A4 formata u MS Word mada realno jedna stranice je idealna. Neka Vaše motivaciono pismo bude precizno i razumljivo. Isto tako, motivaciono pismo bi trebalo da bude lično, da nam pokaže ko ste, šta umijete i šta želite. Slobodno napišite svoja iskustva koja imaju poveznicu sa misijom, vizijom i ključnim djetalnostima Udruženja. (http://zdr.org.ba/o-nama/). Pokušajte da povežete ciljeve Udruženja sa svojim ciljevima jer Udruženja nema za cilj samo koristiti Vaša trenutna znanja i kapacitete već želimo učestvovati u Vašoj izgradnji kapaciteta i generalnom napretku Vas kao individue. Možete također navesti kako biste Vi doprinijeli poslu za koji upravo želite konkurisati. U tom smislu, najbolje je da pišete o svojoj motivaciji, jer su spremnost na rad i učenje najbolje čime možete doprinijeti. U zadnjem paragrafu motivacionog pisma ukratko pojasnite šta ste studirali i na kojim sličnim poslovima ste radili. I za kraj, toplo preporučujemo da se prije same prijave za posao informišete o radu Udruženja Zaboravljena djeca rata putem naše web stranice i društvenih mreža Udruženja ili čak i putem medijskih objava o našem radu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas putem sljedećih email adresa: zaboravljenadjecarata@outlook.com ili ajna.jusic@outlook.com Također, budite slobodni kontaktirati nas i putem telefona +387 62 243 556 (kontakt osoba ispred Udruženja je predsjednica Ajna Jusić).

Dostupni smo na Viber i Whats App. Sve poruke koje budete slali na društvene mreže Udruženja, a tiču se ovog konkursa neće biti uzete u obzir. Email i navedeni broj telefona su jedini načini komunikacije sa predstavnicima Udruženja tokom konkursnog perioda.

Dodatna pitanja možete postaviti najkasnije do 15.02.2021. nakon čega neće biti moguća komunikacija sa kontakt osobama Udruženja kako bismo osigurali pravičan i ravnopravan pristup svima koji se prijave. Tokom postavljanje dodatnih pitanja, imajte na umu da svaki oblik neetičkog komuniciranja će Vas isključiti iz procesa selekcije.

Objavljeno: February 1, 2021