KONKURS ZA ANGAŽOVANJE ISTRAŽIVAČA/ICE

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE ISTRAŽIVAČA/ICE

Udruženje Zaboravljena djeca rata objavljuje konkurs za angažovanje istraživača/ice za sprovođenje istraživanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Zakonsko i društveno prepoznavanje djece rođene kao posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od strane Medice mondiale, organizacije za ženska prava sa sjedištem u Kelnu, u Njemačkoj.

Tokom i neposredno nakon ratnih sukoba, uporedo sa jačanjem militarizacije, širom svijeta rađala su se i rađaju se tzv. „djeca rođena zbog rata“, odnosno djeca za koju je manja vjerovatnoća da bi se rodila da nije bilo rata u određenom regionu, a gdje su njihovi očevi poslani ili su se nalazili po službenoj ili vojnoj dužnosti. U bosanskohercegovačkom kontekstu, ova kategorija obuhvata djecu čiji su očevi bili: a) vojnici-pripadnici suprotstavljene vojske, tj. druge etnonacionalne grupe u odnosu na grupu kojoj je pripadala majka (roditelji pripadnici ranije zaraćenih, tzv. neprijateljskih strana).; b) pripadnici stacionarnih / mirovnih snaga (UNPROFOR, IFOR, SFOR i sl.); ili c) djelatnici stranih humanitarnih misija, a majke lokalne žene.

Udruženje Zaboravljena djeca rata  osnovano je 2015. godine od strane nekoliko entuzijasta – aktivistica za ljudska prava i “djece rođene zbog rata” iz Bosne i Hercegovine, koja su ostala u sjeni rata i poraća, nevidljiva i neprepoznata kao vulnerabilna kategorija djece, u zemlji porijekla svojih majki i/ili zemlji porijekla svojih bioloških očeva.

Udruženje Zaboravljena djeca rata je prvo i trenutno jedino udruženje u cijelom svijetu koje na potpuno drugačiji način pristupa tematici djece rođene zbog rata. Prvo koje radi na društvenoj i pravnoj vidljivosti, prvo koje okuplja članove/ice, a koji pripadaju gore navedenim kategorijama.

Udruženje radi na pravnoj i društvenoj prepoznatljivosti kategorije „djece rođene zbog rata“. Pored toga, ZDR radi na podršci, jačanju kapaciteta i kreiranju sigurnog okruženja za djecu rođenu zbog rata i žene koje su preživjele ratna silovanja bez obzira na etničku pripadnost u BiH, ali ZDR kao Udruženje svoje kapacitete koristi kako u regiji, tako internacionalno.

_____________________________________________________________________________

Angažman istraživača/ice za sprovođenje istraživanja u Bosni i Hercegovini realizuje se u okviru projekta „Zakonsko i društveno prepoznavanje djece rođene kao posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini“. Glavni cilj  projekta jeste kreiranje mehanizama za uspostavljanje pravnog statusa za djecu rođenu zbog rata. Pored toga, projekat ima za cilj na ispitivanje stavova društva o ženama preživjelim i djeci rođenoj zbog rata što je ujedno i razlog za objavu ovog konkursa.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Istraživač/ica će imati punu odgovornost za kreiranje istraživanja o stavovima društva kada su u pitanju žene preživjelo ratno seksualno nasilje i djeca rođena zbog rata. Shodno važnosti ovog istraživanja, istraživač/ica mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • Posjedovanje znanja iz sljedećih oblasti: poznavanje zakonskog i političkog okvira za izgradnju mira, koncepti i važnost suočavanja sa prošlošću, ženska prava, ravnopravnost spolova, diskriminacija i stigmatizacija, politička uređenost BiH, etnonacionalizam i separacija. Poželjno je posjedovanje temeljnog znanja iz područja socijalne i traumatske psihologije.
 • Posjedovanje iskustva u izradi metodologije istraživanja, predstavljanju finalnih rezultata istraživanja, koordinaciji i komunikaciji, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava grupa u BiH.
 • Prethodno iskustvo u provedbi istraživanja koji se tiče stavova šire društvene mase.
 • Zatim, poznavanje engleskog jezika radi boljeg razumijevanja literature na temu „djece rođene zbog rata“.
 • Samostalno korištenje online platformi koje mogu pomoći u istraživačkom procesu (npr. Google forms).

Radni plan istraživačkog rada

Istraživački proces će voditi jedan istraživač/ica. Zadatak odgovorne osobe ogleda se u prikupljanju podataka relevantnih za temu istraživanja kako bi isti bili korišteni za zaključak istraživanja i preporuke. Pored toga, istraživač/ica je dužan/a napisati uvodni dio istraživanja koji će obuhvatati objašnjenje osnovnih pojmova i prikaz dostupne statistike, kao i metodologiju istraživanja. Nakon završenog procesa ispitivanja stavova, istraživač/ica se obavezuje da će cjelokupno istraživanje sa rezultatima i zaključcima/preporukama objediniti u jednu brošuru/publikaciju.

Vremenski period istraživanja – Prema planu implementacije projekta istraživački proces traje od 25.06.2020. do 15.09.2020. godine.

Rokovi konkursa i istraživačkog procesa:

 • Konkurs će biti otvoren do 10.06.2020;
 • Intervjui i proces selekcije traje do 20.06.2020;
 • Potpisivanje ugovora biće realizovano do 25.06.2020. što se smatra početkom istraživačkog procesa;
 • Metodologiju istraživanja dostaviti do 01.07.2020;
 • Udruženje će u periodu od 01.08. do 10.08.2020. obaviti prvi uvid u rad;
 • Istraživač/ica se obavezuje da će do 15.09.2020. godine dostaviti finalnu verziju brošure/publikacije u elektronskoj formi na službenu mail adresu Udruženja;

Dodatne, istraživač/ica ima mogućnost da učestvuje na javnim prezentacijama rezultata istraživanja u dva grada Bosne i Hercegovine:

 • Prva prezentacija istraživanja realizovati će se u Oktobru 2020 godine;
 • Druga prezentacija istraživanja realizovati će se u Novembru 2020 godine;

Obaveze Udruženja Zaboravljena djeca rata:

 • Pregled finalne verzije brošuru i blagovremeno dostavljanje komentara;
 • Pružanje logističke podrške tokom istraživanja;
 • Pružanje potrebnih informacija shodno temi istraživanja i dostavljanje dodatne literature ukoliko bude bilo potrebno;
 • Istraživač/ica će biti isplaćen 30% nakon dostavljanja finalne metodologije istraživanja (01.07.2020). Ostatak honorara u visini od 70% biće isplaćen nakon dostavljanja finalne verzije dokumenta odoborenog od strane Udruženja;

Molimo vas da Vašu prijavu sa CV-om, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 10.06.2020. godine na email: zaboravljenadjecarata@outlook.com

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas putem sljedećih email adresa:

zaboravljenadjecarata@outlook.com ili ajna.jusic@outlook.com.

Također, budite slobodni kontaktirati i putem telefona +387 62 549 374 (kontakt osoba ispred Udruženja je Ajna Jusić).

Objavljeno: May 20, 2020