Feministički mir i istinska sigurnost.

Feministički mir i istinska sigurnost.

“Feministički mir i istinska sigurnost. Nasilje nad ženama: reforma politike i zakona” naslov je trećeg zasjedanja na Feminističkoj stazi na globalnom forumu Jug Juga sa sjedištem u Hong Kongu.

Danas je predsjednica i članica udruženja Zaboravljena djeca rata Ajna Jusić imala priliku da učestvuje i drži govor na ovom forumu. Njen govor je izazvao buru emotivnih reakcija kod svih prisutnih na ovoj konferenciji. Reakcije možete pogledati na priloženim slikama sa foruma ali i pročitati u komentarima podrške i saosjećanja.

U svom izlaganju Ajna je naglasila sljedeće:

“U Bosni i Hercegovini često govorimo o posljedicama rata, ali vrlo rijetko o jednoj od najugroženijih kategorija – „djeci rođenoj kao posljedica ratnog silovanja“ čija su dječja prava zapostavljena. Dosadašnji rezultati istraživanja, izveštaji UN-a i vijesti pokazuju da „decu rođenu kao posljedica ratnog silovanja“ očevi često ne priznaju, odbacuju i prepuštaju na brigu majci ili zajednici u kojoj su rođeni. Oni odrastaju sa uskraćenim mnogim dječijim pravima, često uz moguće identitetske probleme, stigmu, diskriminaciju, marginalizaciju i / ili izolaciju.”Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ radi na pravnom i socijalnom priznavanju kategorije „djeca rođena u ratu“.

Pored toga, Udruženje radi na pružanju podrške, kreiranju kapaciteta i sigurnih okruženja za djecu rođenu u ratu i za žene koje su preživjele ratna silovanja, bez obzira na njihovu etničku pripadnost u Bosni i Hercegovini. Udruženje koristi svoje kapacitete regionalno ali i međunarodno.

“Proveli smo godine čekajući da nas netko primjeti, pitajući se zašto naše majke i dalje pate zbog sistema i neprihvatanja od strane društva iako znaju da zaslužuju bolje nakon svega što su prošle. Godine su prolazile bez pravde i bez poštenja.Junaštvo moje majke nema mjeru. Njena borba za mene je bila nevjerovatna, i traje još uvijek. Borila se za dijete koje je lišeno osnovnog prava, da poznaje svoje porijeklo, dijete koje nije poznavalo i nikada neće znati svoje porodične veze, dijete koje nije imalo pojma o svojim genetskim predispozicijama a rođeno je srčanom manom, dijete lišeno identiteta. Borila se za mene.”


https://www.1000peacewomen.org/en/activities/events-29.html?fbclid=IwAR0GUGkQWirMNT3jCfZSn1ZWc1_5nHcyanbgakwHyBJ0ScQGlpWDW5oRWlE

Objavljeno: July 14, 2020