Digital Natives Combating Dangerous Narratives in Western Balkans

Digital Natives Combating Dangerous Narratives in Western Balkans

Zaboravljena djeca rata (ZDR) u saradnji sa organizacijom Nezavisno društvo novinara Vojvodine poziva mlade aktiviste i aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine, koji imaju između 18 i 26 godina, da se prijave na projekat ‘Digital Natives Combating Dangerous Narratives in Western Balkans’ čiji je cilj okupljanje mladih novinara i novinarki iz Srbije i mladih aktivista i aktivistkinja iz Bosne i Hercegovine koji će biti realizovan uz podršku Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i Evropske unije.

Projekat će se sastojati od online seminara i studijske posete Sarajevu i Potočarima. Na online interaktivnom seminaru mladi će imati priliku da  razmijenjuju stavove, uče o historijskim činjenicama u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji, praksi izveštavanja o ratnim dešavanjima tokom devedesetih, kao i o medijskoj pismenosti i dezinformacijama gde će naučiti kako da kreiraju medijske sadržaje i na taj način pomognu proces suočavanja s prošlošću u regionu. Seminar će podrazumijevati i  trening o medijskoj produkciji gde će naučiti kako da kreiraju medijske sadržaje i na taj način pomognu proces suočavanja s prošlošću u regionu.

Studijsku posetu Sarajevu i Potočarima nakon online seminara podrazumeva usvajanje znanja o ratnoj prošlosti u bivšoj Jugoslaviji na praktičnim primjerima, kao i timski rad na kreiranju multimedijalnih sadržaja u vezi sa prošlošću regiona, koji će biti plasirani u medijima i na društvenim mrežama.  

Zainteresovani se mogu prijaviti na projekat popunjavanjem formulara na ovom linku do 5. aprila do 18 časova. Molimo sve zainteresovane da prijavu dostave na vrijeme.

Kontakt osobe:

Muhamed Tucaković – muhamed.zdr@outlook.com

Divna Prusac – divna.prusac@ndnv.org

Nezavisno društvo novinara Vojvodine i partnerska organizacija Zaboravljena djeca rata podržani su od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) kroz Četvrti otvoreni poziv za pojektne predloge koji kofinansira Evropska unija.     

Objavljeno: March 19, 2021