Breaking Free

Breaking Free

Izložba „Breaking Free“ inspirisana je pričama djece rođene zbog rata i njihovih majki, borbama koje vode u tišini, nevidljivi u društvu ispunjenom stigmom i diskriminacijom. Izložba prije svega šalje ideju solidarnosti, empatije, slobode, jednakosti i izbora. Stigma vezana za seksualno nasilje u konfliktu i njegove žrtve, jednako se vezuje i za djecu rođenu zbog rata, što je u Bosni i Hercegovini značajnim dijelom doprinijelo odbacivanju i/ili
Napuštanju ove kategorije djece od strane njihovih majki i/ili očeva, a njihova prava, potrebe i vulnerabilnosti ostali su neprepoznati i ignorirani od strane vlasti već više od 24+ godine.

Ova izložba je posebno veliki poduhvat za nas (djecu rođenu zbog rata) jer ovaj put nekoliko naših članova po prvi put izlazi u javnost sa svojom pričom, svojim licem nakon života u tami, diskriminaciji. Ovo ujedno predstavlja i snagu djece rođene zbog rata koji uprkos društvenoj i zakonskoj nevidljivosti su odlučili suočiti se sa društvom i svojim pričama učiniti korak prema jednakoj i ravnopravnoj zajednici. Ono što smatramo najposebnijim i najvažnijim dijelom ove izložbe i okruglog stola jeste to što su i naše majke, kao i žene koje su preživjele silovanje tokom ratne agresije progovorile i poslale sa djecom rođenom zbog rata zajedničku poruku. Izložba je rađena u saradnji sa umjetnikom Sakher Almonem.Izložba Breaking Free predstavljena je u pet gradova BiH, i dva puta internacionalno u Italiji.

Izložba je 2020. godine, osvojila regionalnu nagradu Jelena Šantić: Hrabri iskoraci. Nagrada Jelena Šantić dodjeljuje se kao afirmacija umjetničkih i aktivističkih ostvarenja koje sadrže poruke mira, tolerancije, razumjevanja, solidarnosti.

Izložba „Breaking free“ jača ideju o ravnopravnom društvu koje ne živi u prošlosti. Prije svega naglašava solidarnost, empatiju, slobodu, jednakost i izbor.

Djeca rođena zbog rata kroz svoju borbu šalju poruku da žene preživjele silovanje tokom ratne agresiju nisu krive za to što im se desilo i da se njihova trauma mora doživjeti društvenu i zakonsku prihvaćenost.

Breaking Free Aktivnosti

Karavan zaboravljenih

Naše putovanje zvanično je započelo u Sarajevu, u Historijskom muzeju u aprilu 2019. godine. Tokom okruglog stola, svi prisutni su imali priliku razgovarati sa djecom rođenom zbog rata (djecom koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja i djecom čiji su biološki očevi pripadnici stranih humanitarnih jedinica koji su po službenoj dužnosti boravili u BiH tokom ratne agresije), kao i sa njihovim majkama.

Glavne teme okruglog stola imale su za cilj suočavanja društva sa iskustvima potpuno nevidljivih kategorija u bosanskohercegovačkom društvu. Govornice su govorile o oblicima diskriminacije koje su prošle, o uticaj stigme na svakodnevni život. Djeca rođena zbog rata su objasnila posljedice pravnog nepostojanja unutar sistema u BiH.

April 2019. Historijski muzej BiH

Breaking Free u Srebrenici

Nakon Sarajeva, izložba Breaking Free predstavljena je u Srebrenici (Kulturni centar) u augustu 2019. godine. Kao i u Sarajevu, članovi Udruženja Zaboravljena djeca rata razgovarali su sa društvom o svojim iskustvima i o važnosti izgradnje mira u Bosni i Hercegovini. Izložba u Srebrenici realizovana je u saradnji sa Udruženjem „Sara Srebrenica“ i organizacijom ADOPT Srebrenica.

Glavna poruka koju su članovi udruženja zajedno sa društvom iz Srebrenice poslali bila je:  Sloboda se osvaja. Života u Srebrenici ima, za život se treba boriti i boriti ćemo se zajedno.

August 2019. Srebrenica

Breaking Free ponovo u Sarajevu

već u augustu 2019. godine u Bosanskom kulturnom centru (BKC). Glavne teme predstavljanja u BKC bile su: o djeci rođenoj zbog rata – diskriminacija, društvena i zakonska nevidljivost, zatim inicijativa “ime jednog roditelja”, žene preživjele silovanje tokom ratne agresije: feministička perspektiva i mirovne bebe (peacekeepers babies): historijski razvoj problema današnjice “peacekeepers babies”.

Nakon Bosanskog kulturnog centra, izložba Breaking Free se preselila u
stari Jevrejski hram (Sarajevo) u sklopu festivala ženske umjetnosti i
aktivizma Pitchwse, a kojeg svake godine organizuju aktivistkinje Fondacije
CURE.

August 2019. Sarajevo BKC i Jevrejski Hram

Breaking Free u Tuzli

Solidarnost, empatija i ljudskost su nastavile da putuju Bosnom i
Hercegovinom. Već početkom oktobra 2019. Godine u Centru za kulturu Tuzla, otvorili smo izložbu u Tuzli, gradu slobode. Naše putovanje nazivamo Karavan zaboravljenih jer smatramo da je jako važno da podsjetimo društvo na žive posljedice ratnih dešavanja i da na taj način pokažemo da smo spremni da dijelimo svoje priče, da razgovaramo sa društvom ali isključivo u svrhu kreiranja bolje budućnosti za buduće generacija za koje ne želimo da budu opterećeni podjelama i nacionalizmom.

Zajedno sa nama na izložbi, govorila je i psihoterapeutkinja Amra Muradbegović, uposlenica Centra za terapiju i rehabilitaciju Vive žene.

Oktobar 2019. Tuzla

Breaking Free internacionalno putovanje

Izložba Breaking Free predstavljena je internacionalno u Italiji (Reggio
Nell Emilia) u galeriji Binario4915. Izložba u Italiji organizovana je u
partnerstvu sa ISCOS Emilia Romagna16, Centro Interculturale Mondinsieme17, Fondazione E3518, Infinito edizione19 i Cisl Emilia Romagna20.

Tokom okruglog stola obratila se predsjednica Udruženja Ajna Jusić. Zajedno sa Ajnom, govorio je direktor ISCOS organizacija Andrea Cortesi i Luka Leone, ugledni novinar, romanopisac i esejista. Autor je više od dvadeset knjiga.

„Ponosni smo na priliku da pošaljemo naše poruke i u drugim državamo.
Smatramo da stigma i diskriminacija koje vladaju kada govorimo o djeci rođenoj zbog rata i ženama preživjelim moraju postati prošlost, trnoviti put koji smo prešli.“ Ajna Jusić

Glavne poruke iz Italije bile su: Vrijeme je da gazimo put dijaloga,
solidarnosti, empatije i jednakih vrijednosti. Vrijeme je da gradimo zdravije
društvo za budućnost.

2019. Italija

Breaking Free Oristano – Italija

Izložba Breaking Free ponovo je proširila svoj glas još dalje, ovaj put na Sardiniji u gradu Oristanu u Italiji. Izložba je otvorena 27.01.2020. godine u muzeju Diocesano Oristano i trajala je do 23.03.2020. godine.

Izložba koju su prisutni mogli vidjeti rekontekstualizira posljedice rata u BiH, rat koji je odnio brojne živote i u kojem su počinjeni mnogi zločini.

Breaking Free nastala je iz potrebe da se izborimo sa stigmom i diskriminacijom, predrasudama koje su postavljene na put žena preživjelih i djece rođene zbog rata. Upravo zato je nastala ova izložba da podsjećamo društva na žive posljedice ratnih dešavanja i da kroz priče iz prošlosti gradimo bolju budućnost.

Svi skupa zajedno sa nama poslali smo zaista poruke ljudskosti, jednakih vrijednosti, empatije i solidarnosti. Budimo društvo jednakih vrijednosti, a ne društvo različitih etiketa.

Oristano, 2020.