Breaking Free – 08.04.2019.

Breaking Free – 08.04.2019.

Prvo otvorenje izložbe Breakig Free – The first opening of the exhibition Breaking Free

“Biti nevidljiv u društvu, znači ne postojati u njemu. Ne postojati u njemu, znači bojati ga se. Bojati ga se, znači bježati od njega. Bježati od njega, znači ne prihvatati samog sebe.”

Tokom ratne agresije u Bosni i Hercegovini, silovano je između 30.000 i 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Kao posljedica takvih ratnih zločina rađala su se djeca. Djeca koja nakon 24+ godine od rata još uvijek žive nevidljivo u društvu od kojeg bježe. Žive u društvu u kojem ne mogu prihvatiti sebe, niti će moći sve dok ih društvu upotpunosti ne osvijesti, podrži, i na kraju prihvati kao jednako vrijedne i ravnopravne članove i članice.”

“Being invisible in society means not being in it. Not being in it means being afraid of it. To be afraid of it is to run away from it. To run away from it is to not accept yourself.”

During the aggression in Bosnia and Herzegovina, between 30,000 and 50,000 women, girls and men were raped. As a result of such war crimes, children were born. Children who, after 24+ years of war, are still living invisibly in the society they are fleeing. They live in a society where they cannot accept themselves, nor will they be able to, until they are fully made aware, supported, and ultimately accepted as equal and equal members and members. “

Objavljeno: December 18, 2019