Borba za ženska prava

Borba za ženska prava

Predsjednica i članica udruženja Zaboravljena djeca rata, Ajna Jusić danas je održala govor na temu Borba za ženska prava. Forum Lijeve inicijative čija je Ajna bila gošća i govornica je organizovao Socijaldemokratsku akademiju rodne ravnopravnosti koju uspješno organizuje već nekoliko godina.

Ajna je u svom govoru istakla:

“Politika silovanja ne prestaje kada se oružje ohladi. Politika silovanja može izgledati drugačije, manje vidljiva, manje svirepa, ali ona i dalje nastavlja igru sama. To je zato što politika silovanja ne završava kada se završi sami napad; ona ne završava kada žena, ako je preživjela, ta žena vidi sebe dijelom kao žrtvu koja je preživjela silovanje, dok drugi… vide je kroz prizmu silovanja.
Ona se širi dokle god su odnosi moći između ove žene i drugih na bilo koji način oblikovani njihovim idejama o muškarcima kao silovateljima i ženama kao potencijalnim i stvarnim žrtvama silovanja. Nakon rata politika silovanja će vjerojatno igrati na takav način da će neke žene biti nagrađene za to što su ostale u tišini; druge će se, možda, naći u poslijeratnim situacijama gdje će biti nagrađene za to što su ispričale svoje priče – ili ispričale samo prečišćene verzije svojih priča.”

Objavljeno: August 7, 2020