Dobrodošli !

Udruženje “Zaboravljena djeca rata” je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na području Bosne i Hercegovine.

Otvoreni smo za saradnju sa pojedincima, grupama, institucijama i organizacijama civilnog društva čiji je cilj zaštita, sigurnost i dobrobit djece i mladih.

Osnovni principi Udruženja su dobrovoljnost, otvorenost, raznolikost, tolerancija i demokratija.