FORGOTTEN CHILDREN OF WAR
ZABORAVLJENA DJECA RATA

Dobrodošli !
Udruženje “Zaboravljena djeca rata” je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na području Bosne i Hercegovine. Prvo i trenutno jedino udruženje u cijelom svijetu koje radi na društvenoj i pravnoj vidljivosti djece rođene zbog rata.

Otvoreni smo za saradnju sa pojedincima, grupama, institucijama i organizacijama civilnog društva čiji je osnovni cilj zaštita ljudskih prava i izgradnja svijeta i budućnosti bez nasilja.

Osnovni principi Udruženja su dobrovoljnost, otvorenost, raznolikost, tolerancija i demokratija.

Naša glavna poruka je: Budimo društvo jednakih vrijednosti, a ne društvo različitih etiketa.

Welcome!

The Forgotten Children of War Association is a non-partisan, non-governmental and non-profit organization active in the territory of Bosnia and Herzegovina. The first and currently the only association in the world that is working on the social and legal visibility of children born due to the war.

We are open to cooperation with individuals, groups, institutions and civil society organizations whose primary goal is to protect human rights and to build a world and a future free from violence.

The basic principles of the Association are voluntariness, openness, diversity, tolerance and democracy.

Our main message is: Let’s be a society of equal values, not a society of different labels.